Zálohy a storno podmienky

Zálohové platby

Poskytovateľ služby – Sweet cakes bakery, s.r.o., určuje výšku zálohy v celkovej dohodnutej sume, čo je spravidla 40%. Zaplatením zálohy na zaslané číslo účtu /v prípade záujmu v hotovosti /, je objednávka záväzná pre obe strany, rovnako pre poskytovateľa služby ako pre objednávateľa. Najneskôr  5 dní pred plnením služby musí byť záloha uhradená .

Zároveň si poskytovateľ – Sweet cakes bakery, s.r.o., po dohode s objednávateľom berie aj depozit za zapožičaný inventár na svadobný candy bar alebo stojan vo výške  150€ alebo 80€, podľa množstva zapožičaných vecí. Tento depozit je, po vrátení alebo prebratí všetkých zapožičaných častí v pôvodnom stave, vrátený späť v plnej výške. V prípade poškodenia alebo nevrátenia inventáru, je účtovaná finančná náhrada za poškodené alebo nevrátené kusy.

Storno podmienky

Poskytovateľ služby je oprávnený požadovať storno poplatky, v prípade že objednávateľ zruší svoju objednávku písomne, telefonicky alebo elektronicky v nasledovných lehotách:

–          Minimálne 90 dní a viac pred termínom akcie – 20%

–          Minimálne 60 dní a viac pred termínom akcie – 40%

–          Minimálne 30 dní a viac pred termínom akcie – 60%

–          Minimálne 7 dní pred termínom akcie – 80%

–          Menej ako 7 dní pred termínom akcie – 100%

Väčšie zmeny v objednávkach, po zaplatení zálohy, sú možné iba v prípade dohody, inak na ne spadajú rovnaké storno poplatky.